Veilig en betrouwbaar: Je privacy is gewaarborgd en we gaan uiteraard zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. MacStuff verstrekt geen gegevens aan derden.

De door jou verstrekte gegevens worden slechts opgenomen in het MacStuff klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden van MacStuff.
Indien je geen prijs stelt op ongevraagde reclame (post, telefonisch of e-mail) van MacStuff dan kun je dit via dezelfde wijze(n) ons melden.

Voor vragen of klachten over privacy bij MacStuff kun je je richten tot info@macstuff.nl of bellen naar (053) 436 25 71.